Žádost ZZ o uvolnění žáka z vyučování 2 a více dnů - zde

Žádost ZZ o uvolnění žáka z vyučování předmětu - zde

 

Žádost o přihlášení žáka do základní školy - zde

Žádost o odhlášení žáka ze základní školy - zde

Přihláška žáka do výběrové třídy (žáci naší školy) - zde

Přihláška žáka do výběrové třídy (žáci z jiných škol) - zde

Tiskopis pro omlouvaní žáků - zde

Přihláška ke stravování - zde

Přihláška žáka do školního kroužku - zde

Přihláška - příměstský tábor - zde

Inspekční zpráva 2016 - zde

 

Stanovy SRPDŠ - zde

Pověřenec pro oblast GDPR - zde

Směrnice o poskytování informací - zde

 

Plán práce školy 2018-2019 - zde

Plán práce školy 2019-2020 - zde

 

Směrnice k vyřizování stížností od 1. 9. 2009 - zde

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/08 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/09 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/10 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/11 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/15 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/16 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/17 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/18 - zde

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/19 - zde

 

Školní řád - Ředitel školy v souladu s paragrafem 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vydal školní řád. Jeho plné znění je k nahlédnutí v kanceláři školy denně v době od 7,30 hod do 14,00 hodin. Ke stažení - zde

 

Fotografie školy - zde

 

DUMy - zde